Nhận ngay gói ưu đãi lên đến
30 TRIỆU ĐỒNG

Nhận ngay gói ưu đãi lên đến 30 TRIỆU ĐỒNG

Khi ký kết thỏa thuận hợp tác trong tháng 11

Miễn phí
20 triệu

Gói 3 tháng tuyển dụng và đào tạo

Ưu đãi
10 triệu

Gói marketing khai trương cửa hàng*